Home

De Verbinding

Silvie Jans Systeemtherapeute

+32(0)485/82.60.88

 

Welkom op de website van Silvie Jans,

psychotherapeute (systeemtherapie).

 

Psychotherapie is een vorm van behandeling door een psychotherapeut. Psychotherapie houdt zich bezig met psychosociale problematieken en psychiatrische stoornissen. Het is bedoeld voor individuen, paren en groepen.

 

De therapie richt zich op

- het oplossen of hanteren van problemen

- het vinden van antwoorden op vragen

- het benutten van ongebruikte mogelijkheden

- het ontwikkelen van inzichten uit het verleden en/of heden

- het ontwikkelen van kennis en vaardigheden

- het ontwikkelen van eigen redzaamheid (empowering)

 

Psychotherapie is curatief ingesteld. Simpel gezegd is er sprake van een probleem en is het doel van psychotherapie het probleem dragelijk/leefbaar te maken, en indien mogelijk op te lossen.

Systeemtherapie is een koepelterm voor alle methodieken en strategieën die gebruikt worden in de begeleiding en behandeling van gezinnen met allerlei psychosociale moeilijkheden.De systeemtherapie is ontstaan in het begin van de jaren vijftig in Amerika, als een antwoord op het tekort van interventies die zich richten op het individu en de invloed van andere gezinsleden erkenden. De psychoanalyse bleek echter al vlug ontoereikend om het gedrag binnen een gezin te beschrijven. Systeemtherapeutische denkers verrijkten hun concepten met ideeën uit diverse wetenschappen, bijvoorbeeld de cybernetica, de opbloeiende wetenschap over zelfregulerende systemen. Het project van antropoloog Gregory Bateson rond psychiatrie en schizofrenie en de samenwerking tussen Bateson en therapeuten als Jay Haley, Weakland en Jackson betekende een stap vooruit in de ontwikkeling van de systeemtherapie. Nadien formuleerde Paul Watzlawick het systeemdenken in een aantal bijna wiskundig geformuleerde stellingen.

Systeemtherapie is ook bekend als gezins- en relatietherapie. Het gezin is daarbij het systeem, waarvan een persoon lid is door biologische, wettelijke, affectieve, geografische en historische banden. Volgens de stichters van de systeemtherapie zijn menselijke problemen in de kern problemen die ontstaan tussen personen die lid zijn van dit systeem. De onderliggende idee is immers dat als in een systeem (gezin, partnerrelatie, ...) één van de leden een probleem heeft, ook het hele systeem ontwricht wordt. Omgekeerd kan men een individu helpen door het systeem waarin hij/zij leeft te versterken.

 

 

Psychotherapie

 

Sessies thuis of in de praktijkruimte

met een duur van 45 min.

 

De duur (het aantal sessies) van de psychotherapie varieert.

Vaak zal de psychotherapeut in het begin een

aantal bijeenkomsten met u afspreken, bijvoorbeeld vijf.

Daarna wordt bekeken of er meer sessies nodig zijn.

Eén sessie duurt meestal 45 minuten tot één uur.

De intake vindt plaats in de praktijkruimte.

De vervolgsessies kunnen zowel in de praktijkruimte als

op verplaatsing plaatsvinden en dit op vraag van de cliënt

en in onderling overleg met de psychotherapeute.

In het begin vinden de sessies vaak om de twee weken plaats.

In een afbouwfase, wanneer het beter gaat, is er meestal

een langere tussentijd.

 

 

Doelgroep

 

Iedereen die zich zorgen maakt over zichzelf en/of

over de relatie met anderen (gezin, partner, ouders, familie, werk, studie, ...) kan bij ons terecht.

 

Mogelijke aanmeldingsklachten zijn:

- opvoedingsvragen,

- gezinsproblemen,

- relatieproblemen,

- emotionele problemen,

- depressieve klachten,

- levens-/zingevingsvragen,

- stress,

- keuzeproblematiek,

- werkgerelateerde problemen, ...

Dr -> Mij

 

Wil u naar mij doorverwijzen als arts of professioneel hulpverlen(st)er?

 

Gelieve dan eerst onderstaande gevens bij de hand te houden vooraleer contact op te nemen aub.

 

© 2014 Silvie Jans - Ontwerp door TG